Startsidan  
Boende
Bostadsanmälan
Uthyrningspolicy s.1
Uthyrningspolicy s.2
Uthyrningspolicy s.3
Områden
Sök bostad/Lediga

1.   Välkommen till oss på Norsjölägenheter AB

I vår uthyrningspolicy får du information om hur du ska gå till väga för att bli hyresgäst hos oss men det finns även viktig information till dig som är på väg att bli eller redan är hyresgäst.

Vi på Norsjölägenheter har grundkrav som du måste uppfylla för att kunna söka bostad hos oss.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 

2.   Registrera dig och börja samla ködagar

För att söka lägenhet hos Norsjölägenheter måste du registrera dig som bostadssökande på vår uthyrningssida www.bostad.norsjolagenheter.se som du kommer åt via vår hemsida www.norsjolagenheter.se

Vi godtar registrering med födelsedatum men för att kunna göra en intresseanmälan på en lägenhet behöver du ange ditt fullständiga personnummer. För att skriva hyreskontrakt måste du ha svenskt personnummer men du kan ställa dig i vår bostadskö redan innan du har ett svenskt personnummer.

Du kan registrera dig som bostadssökande och samla ködagar från 15 år. Men för att hyra bostad hos oss måste du ha fyllt 18 år.

Din registrering är personlig och ködagar kan ej överlåtas till någon annan.

Om du vill söka bostad tillsammans med någon annan kan du bjuda in denne som medsökande. Den du bjuder in måste ha ett eget konto.

Det är den sökandes ansvar att logga in minst var 12:e månad för att behålla sina ködagar. Glömmer du logga in inom 12 månader kommer dina ködagar nollställas per det datumet.

Norsjölägenheter kommunicerar i huvudsak till alla bostadssökande via e-post. Det åligger därför dig som sökande att upprätthålla riktiga kontaktuppgifter i din profil på vår sida för bostadsuthyrning.

Har du ingen e-postadress och inte någon godeman / anhörig / bekant / assistent som kan hjälpa dig med sökandet kan du kontakta vår kundtjänst för information.

 

3.   Ködagar

Det finns endast en kö där samtliga lägenheter kan sökas. Tilldelning av lägenhet sker till den med flest ködagar under förutsättning att denne uppfyller Norsjölägenheters grundkrav (läs mer på sidan 5).

Du får en ködag per dag från den dag du registrerade dig som bostadssökande.

3.1.  Överlåtelse av ködagar

Dagarna är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans ködagar. Förälder/make/sambos dagar kan med andra ord inte överlåtas. Det är endast tillåtet att använda sina egna dagar för att söka bostad, om något annat framkommer i efterhand riskeras uppsägning och nollställning av dina ködagar.

Undantag från detta är när den bostadssökande gått bort eller permanent flyttat till Vård- och omsorgsboende. Då kan ködagar överlåtas till make/maka/sambo. Kontroll kan ske mot folkbokföringen och kvarstående part måste ansöka hos Norsjölägenheter om övertagande av ködagar inom två år från dödsfallet/flytt till Vård- och omsorgsboende.

3.2.  Aktivitetskrav

För att behålla dina ködagar måste du vara aktiv på Norsjölägenheters uthyrningssida. För att behålla dina ködagar måste du minst var tolfte logga in på vår sida för bostadsuthyrning. Gör du inte det kommer alla dina ködagar att försvinna och inte kunna återställas.

Norsjölägenheter skickar ut påminnelse till din angivna e-postadress och det är ditt ansvar att kontrollera att kontaktuppgifterna stämmer. Detta ses som en service och kan inte förlitas på till 100% då brandväggar och antivirusprogram kan göra så dessa påminnelsemejl inte når fram till din e-postadress.

3.3.  Nollställning av ködagar

Ködagarna nollställs när du skriver kontrakt med Norsjölägenheter. Du kan direkt börja samla nya ködagar genom att behålla din användare. Om du inte längre vill stå i kö måste du logga in och ta bort din användare. Du kan tidigast anmäla intresse för en annan lägenhet sex månader från det att kontraktet skrevs.

 

4.   Norsjölägenheters grundkrav för att få hyra en lägenhet

För att kunna hyra lägenhet hos Norsjölägenheter måste du uppfylla våra grundkrav.

·  Du är myndig.

·  Du uppfyller Norsjölägenheters krav på inkomst

·  Du uppfyller Norsjölägenheters krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.

·  Du kan enbart ha ett lägenhetskontrakt hos Norsjölägenheter.

·  Du har inte misskött din relation med Norsjölägenheter eller med tidigare hyresvärd.

·  Du ska vara folkbokförd på adressen. Undantag görs för företag och kontraktsinnehavare som är folkbokförd utanför Norsjö kommun och ska använda lägenheten som övernattningslägenhet.

·  Du måste ha en gällande hemförsäkring från och med kontrakts start.

Norsjölägenheter förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

4.1.  Krav på inkomst

Norsjölägenheter har inget krav på anställning eller lägsta nivå på inkomst, men du ska klara av att betala hyran. Din aktuella månadsinkomst ska överstiga månadshyran och som inkomst räknas både förvärvsarbete, pension, försörjningsstöd, studiemedel, ersättning från Försäkringskassan såsom bostadsbidrag, barnbidrag etc. Du ska ha en regelbunden inkomst för minst sex månader framåt.

Om du inte har ett anställningsavtal för de kommande 6 månaderna och har tjänat för lite föregående år kommer det behövas en borgenär för att du ska kunna skriva ett hyreskontrakt.

4.2.  Skulder och betalningsanmärkningar

Du får inte ha några skulder till Norsjölägenheter, eller annan hyresvärd. Norsjölägenheter gör en enkel kreditupplysning och överskrider skulderna en viss gräns kan du som sökande nekas att hyra en lägenhet.

4.3.  Misskött relation med Norsjölägenheter

Om du har misskött din relation med Norsjölägenheter de senaste två åren nekas du från att skriva hyreskontrakt. Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar under två års tid.

Med misskött relation räknas:

·  olovlig andrahandsuthyrning

·  allvarliga störningar mot andra hyresgäster

·  vanvård av lägenhet (förbesiktning utförs innan nytt kontrakt skrivs)

·  hot eller våld mot personal

·  verkställd avhysning

·  återtagen lägenhet av hyresvärden

·  osant intygande

4.4.  Seniorbostad 65+

För seniorbostad gäller också:

Du måste vara minst 65 år när du söker en seniorbostad. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte och överlåtelse, minst 65 år.

En seniorbostad är tillgänglighetsanpassad och erbjuder hiss samt gemensamhetslokal. I samarbete med kommunen finns en värd/värdinna knuten till seniorbostäderna (om kommunens bidrag för seniorbostad utgår omvandlas ditt boende till en vanlig lägenhet).

5.   Att söka bostad

Alla Norsjölägenheters lägenheter hyrs ut via vår sida för bostadsuthyrning  www.bostad.norsjolagenheter.se som du kommer åt via vår hemsida www.norsjolagenheter.se

Du registrerar dig, anmäler intresse och sköter allt det praktiska på webbplatsen.

Norsjölägenheters webbaserade uthyrning bygger på att du själv är aktiv och söker lägenhet. Om du inte har möjlighet att hantera sökningen via webbplatsen och inte har någon godeman / anhörig / bekant / assistent som kan hjälpa dig med sökandet kan du kontakta vår kundtjänst för information.

5.1.  Anmäl intresse

De lediga lägenheterna ligger kvar i minst sju dagar och för att anmäla intresse måste du vara registrerad som bostadssökande på vår sida för bostadsuthyrning.

5.2.  Tilldelning av lägenheter

De 5 sökande med flest ködagar får ett erbjudande om visning. Efter visningserbjudandet (vare sig du har deltagit eller inte på visningen) ska du meddela oss om du vill hyra eller inte. Det gör du på vår sida för bostadsuthyrning. Svarar du ja efter lägenhetsvisningen är svaret bindande. Om flera sökande tackar ja går lägenheten till den med flest ködagar.

Om du är först i tur blir du kontaktad av oss via telefon eller e-post. De intyg vi då kräver in ska skickas in inom 2 arbetsdagar. Om du godkänns tilldelar vi dig lägenheten och du blir meddelad att det finns ett hyreskontrakt att skriva under. Om sökande inte skulle uppfylla våra grundkrav meddelas man detta via telefon eller e-post. Vi går då vidare till nästa i tur.

Skulle en lägenhet inte bli uthyrd efter att den legat ute för förmedling första gången kommer den läggas upp en andra gång med samma villkor som den första gången. Om lägenheten inte hyrs den andra gången kommer den läggas upp en tredje gång med villkoret att den som först anmäler sitt intresse får hyra lägenheten, under förutsättning att denne uppfyller Norsjölägenheters grundkrav.

5.3.  Lägenhetens skick

Lägenheten hyrs ut i befintligt skick. Vid den tidigare hyresgästens avflyttningsbesiktning bedömer vår besiktningsman om eventuella underhållsåtgärder.

5.4.  Spärr intresseanmälan

Din intresseanmälan spärras i sex månader om du:

·  glömmer att svara ja eller nej tre gånger på visningserbjudanden

·  tackar nej till lägenheter fler än sex gånger inom 12 månader efter att du blivit bjuden på visning

·  tackat ja till en lägenhet och ångrar dig när vi tar kontakt och erbjuder lägenheten.

·  inte klarar vår kreditkontroll

Intresseanmälan spärras i sex månader och det innebär att du inte kan boka några nya lägenheter under den tiden, men du samlar fortfarande ködagar.

Kontakt
Telnr: 0918-141 51
Mail: info@norsjolagenheter.se
Fler kontakt »

Besökstider:
Måndagar 08:00-12:00
Torsdagar 08:00-12:00

Nygatan 27
935 31 Norsjö.

Boende & Lägenheter
Boende
Bostadsanmälan
Uthyrningspolicy s.1
Uthyrningspolicy s.2
Uthyrningspolicy s.3
Områden
Sök bostad/Lediga

Kundservice
GDPR
Felanmälan
Miljö
Akutplan
Försiktighetsåtgärder Covid-19
Flytt anmälan
Bostadsanmälan
Autogiro
Blanketter
Andrahandsuthyrning
Boendeinformation
Hyresbetalning
Internet
Öppettider
Kabel-TV
Trygghetsboende
Inflyttning
Utflyttning
Uppsägning
Om Norsjölägenheter AB

Verksamheten leds av en politiskt vald styrelse. Norsjölägenheter AB äger fastigheter med 329 lägenheter och ca 7145 m² lokaler.

Läs mer »